as발송방법링크 매장방문안내링크 학교기업납품문의링크

즐겨찾기 시작페이지로 설정 장바구니 주문/배송조회 고객센터
깨진자료 찾기 이벤트 공지사항 질문과답변 매뉴얼 출고자료실 유용한정보

▣스마트 검색 > 리튬폴리머 배터리

표 제목을 누르면 정렬 방식을 바꿀 수 있습니다.

번호 이미지 제품명 전압
V
용량
mAh
방전률
C
충전률
C
무게
g
길이
mm

mm
높이
mm
가격

1 [Dinogy] 그래핀 11.1V 1000mAh 3S 65C 고방전률 리튬폴리머 배터리 11.1V 1,000mAh 65C 3C 87g 65mm 33mm 19mm 14,600
2 [Dinogy] 그래핀 11.1V 3300mAh 3S 65C 고방전률 리튬폴리머 배터리 11.1V 3,300mAh 65C 3C 245g 138mm 43mm 21mm 44,500
3 [Dinogy] Nano Tech 11.1V 800mAh 3S 65C 리튬폴리머 배터리 11.1V 800mAh 65C 1C 71g 56mm 30mm 24mm 15,800
4 [Dinogy] Nano Tech 11.1V 600mAh 3S 65C 리튬폴리머 배터리 11.1V 600mAh 65C 1C 53g 53mm 30mm 19mm 12,300
5 PT-B900-SP45 (11.1V, 3S1P, 45C+/JST-XT) - 리튬폴리머 배터리 11.1V 900mAh 45C 5C 70g 57mm 30mm 22mm 19,800
6 [E-flite] 3S 11.1v 3200mAh 20C 리튬폴리머 배터리 (EC3 잭) - 1개 한정특가 11.1V 3,200mAh 20C 1C 309g 137mm 43mm 25mm 29,000
7 [Dinogy] 그래핀 11.1V 2200mAh 65C 고방전률 리튬폴리머 배터리 - 3개 묶음 특가판매 (20셋트 한정) 11.1V 2,200mAh 65C 3C 172g 102mm 32mm 23mm 93,200
8 [Dinogy] 그래핀 11.1V 2200mAh 65C 고방전률 리튬폴리머 배터리 11.1V 2,200mAh 65C 3C 172g 102mm 32mm 23mm 34,200
9 [YPG] 11.1V 850mah 70C 리튬폴리머 배터리 11.1V 850mAh 70C 5C 83g 59mm 30mm 23mm 13,800
10 [YPG] 11.1V 1000mah 60C 리튬폴리머 배터리 11.1V 1,000mAh 60C 5C 105g 70mm 33mm 18mm 19,500
11 [YPG] 11.1V 1500mah 70C 리튬폴리머 배터리 11.1V 1,500mAh 70C 5C 70g 70mm 33mm 25mm 24,900
12 [YPG] 11.1V 2200mah 30C 리튬폴리머 배터리 11.1V 2,200mAh 30C 5C 188g 105mm 34mm 24mm 31,000
13 [YPG] 11.1V 2600mah 35C 리튬폴리머 배터리 11.1V 2,600mAh 35C 5C 213g 115mm 34mm 26mm 39,000
14 [YPG] 11.1V 3300mah 35C 리튬폴리머 배터리 11.1V 3,300mAh 35C 5C 280g 136mm 42mm 22mm 42,000
15 [YPG] 11.1V 5200mah 35C 리튬폴리머 배터리 11.1V 5,200mAh 35C 5C 422g 133mm 30mm 40mm 69,000
16 [Dinogy] 나노 테크 11.1V 500mah 65C 리튬폴리머 배터리 - XT30 잭 장착 11.1V 500mAh 65C 1C 45g 53mm 31mm 15mm 10,500
17 [Dinogy] 나노 테크 11.1V 300mah 65C 리튬폴리머 배터리 11.1V 300mAh 65C 1C 26g 44mm 17mm 20mm 9,000
18 PT-B5200N-KP65 (11.1V, 3S1P, 65C+/JST-XT) - KP Edition! 리튬폴리머 배터리 11.1V 5,200mAh 65C 5C 399g 138mm 43mm 33mm 69,000
19 [Dinogy] 그래핀 2.0 11.1V 2200mah 70C 고방전율 리튬폴리머 배터리 11.1V 2,200mAh 70C 1C 189g 110mm 35mm 25mm 37,800
20 [Infinity] 11.1V 5200mAh 45C 리튬폴리머 배터리 (XT60 커넥터 장착) 11.1V 5,200mAh 45C 1C 386g 135mm 45mm 29mm 75,000
21 [Infinity] 11.1V 1300mAh 30C 리튬폴리머 배터리 (XT60 커넥터) 11.1V 1,300mAh 30C 1C 108g 70mm 34mm 21mm 22,000
22 [Infinity] 11.1v 1500mAh 45c 리튬폴리머 배터리 11.1V 1,500mAh 45C 1C 125g 70mm 34mm 23mm 25,000
23 [Infinity] 11.1v 2200mAh 45c 리튬폴리머 배터리 (XT60잭) 11.1V 2,200mAh 45C 1C 172g 100mm 34mm 24mm 30,000
24 [EP Power] 11.1V 2200mah 55C 리튬폴리머 배터리 - 잭선택/A급셀/한정수량 11.1V 2,200mAh 55C 5C 180g 105mm 33mm 25mm 32,000
25 [MOS] 11.1V 3500mAh 3S 60C 리튬폴리머 배터리 (5C 충전가능, XT60 잭) 11.1V 3,500mAh 60C 5C 295g 153mm 48mm 16mm 45,000
26 [MOS] 11.1V 3300mAh 3S 60C 리튬폴리머 터리 (5C 충전가능, XT60 잭) 11.1V 3,300mAh 60C 5C 290g 135mm 43mm 24mm 40,000
27 [LION-POWER] 11.1V 2800mAh 3S 30C 리튬폴리머 배터리 (딘스잭) 11.1V 2,800mAh 30C 1C 263g 130mm 40mm 22mm 30,000
28 [Breeze] 11.1V 2200mAh 35C 리튬 폴리머 배터리 (5C 충전) 11.1V 2,200mAh 35C 5C 187g 107mm 33mm 25mm 23,000
29 [MOS] 11.1V 1500mAh 40C 리튬폴리머 배터리 11.1V 1,500mAh 40C 1C 110g 90mm 34mm 19mm 20,000
30 [MOS] 11.1V 900mAh 30C 리튬폴리머 배터리 11.1V 900mAh 30C 1C 75g 62mm 28mm 26mm 18,000
31 PT-B2200N-DHC35 (11.1V, 3S1P, 35C+/JST-XT) 11.1V 2,200mAh 35C 5C 172g 108mm 33mm 24mm 29,800
32 PT-B2800N-UKP45 (11.1V, 3S1P, 45C+) 리튬폴리머 배터리 11.1V 2,800mAh 45C 5C 195g 104mm 34mm 25mm 34,000
33 [MW] 11.1v 1100mAh 35C 리튬폴리머 배터리 (XT60 잭) 11.1V 1,100mAh 35C 1C 80g 75mm 34mm 19mm 18,000
34 [EP Power] 11.1V 6000mAh 60C 3S1P Ultra Power 리튬폴리머 배터리 (1/10 차량용 / EC3잭) 11.1V 6,000mAh 60C 3C 410g 132mm 42mm 32mm 79,000
35 [PEAKPOWER] 11.1v 400mah 50C 리튬폴리머 배터리 11.1V 400mAh 50C 1C 31g 50mm 24mm 20mm 22,000
36 PT-B5200N-UKP45 (11.1V, 3S1P, 45C /JST-XT) - UKP Edition! 11.1V 5,200mAh 45C 5C 352g 132mm 43mm 28mm 64,000
37 [Infinity] 11.1v 2200mAh 70c 그래핀 기술 리튬폴리머 배터리 11.1V 1,200mAh 70C 3C 230g 100mm 34mm 25mm 35,000
38 [Infinity] 11.1v 2200mAh 30c 리튬폴리머 배터리 11.1V 2,200mAh 30C 1C 172g 100mm 34mm 24mm 26,000
39 [Infinity] 11.1v 1300mAh 35c 리튬폴리머 배터리 11.1V 1,300mAh 35C 1C 108g 70mm 34mm 21mm 22,000
40 [Infinity] 11.1v 850mAh 30c 리튬폴리머 배터리 11.1V 850mAh 30C 1C 71g 55mm 30mm 22mm 18,000
41 [EP Power] 11.1V 2800mAh 35C 3S 리튬폴리머 배터리 (EC3 커넥터 장착) 11.1V 2,800mAh 35C 1C 205g 105mm 32mm 27mm 38,000
42 [Traxxas] 11.1V 5000mAh 25C 3-Cell 리튬폴리머 배터리 (iD 단자) 11.1V 5,000mAh 25C 1C 350g 155mm 45mm 25mm 63,000
43 [Traxxas] 11.1V 1400MAH 25C 3-CELL 리튬폴리머 배터리 (iD 단자) 11.1V 1,400mAh 25C 1C 105g 88mm 35mm 20mm 28,000
44 [Traxxas] 11.1V 3000MAH 25C 3-CELL 리튬폴리머 배터리 (iD 단자) 11.1V 3,000mAh 20C 1C 227g 135mm 45mm 29mm 47,000
45 [Traxxas] 11.1V 5000MAH 20C 3-CELL 리튬폴리머 배터리 (iD 단자) 11.1V 5,000mAh 20C 1C 357g 135mm 44mm 29mm 63,000
46 PT-B5200N-KP45 (11.1V, 3S1P, 45C /JST-XT) - UFW Edition! 11.1V 5,200mAh 45C 5C 393g 136mm 44mm 30mm 64,000
47 [EP Power] 11.1V 6000mAh 60C 3S1P Ultra Power 리튬폴리머 배터리 (LST XXL2 / EC5잭) 11.1V 6,000mAh 60C 1C 410g 132mm 42mm 33mm 79,000
48 11.1V 2200mAh 8C 조종기용 배터리 (3PKA, GT3B, 6EX, WFLY 등) 11.1V 2,200mAh 8C 1C 95g 95mm 47mm 11mm 15,000
49 PQ 2550XP2-11.1V(25C,3S1P) 11.1V 2,550mAh 25C 1C 206g 137mm 44mm 23mm 60,000
50 11.1V 2600mah 8c 조종기/수신기용 배터리 11.1V 2,600mAh 8C 1C 138g 107mm 28mm 23mm 16,500
51 [EP Power] 3300mAh 11.1V 35C 3S1P 리튬폴리머 배터리 XT60잭 11.1V 3,300mAh 35C 5C 245g 135mm 43mm 19mm 44,000
52 [EP Power] 11.1V 5000mAh 40C 리튬폴리머 배터리 (EC3, EC5, XT60, 딘스, 트랙사스, 타미야 잭 선택) 11.1V 5,000mAh 40C 5C 365g 142mm 45mm 25mm 69,000
53 [EP Power] 1300mAh 3S/11.1V 65C~100C 3S1P Lipo Pack EC3잭 (고출력) 11.1V 1,300mAh 65C 5C 110g 89mm 34mm 17mm 24,000
54 [EP Power] 11.1V 1500mAh 3S 65C~100C 3S1P 리튬폴리머 배터리 (XT60 잭 장착) 11.1V 1,500mAh 65C 5C 125g 88mm 35mm 20mm 29,000
55 PT-B3400-NSR45 (11.1V, 3S1P, 45C /JST-XT) - UFW Edition! 11.1V 3,400mAh 45C 3C 274g 140mm 43mm 24mm 48,000
56 PT-B2200N-SP35 (11.1V, 3S1P, 35C /JST-XT) - 한정 이벤트! 11.1V 2,200mAh 35C 5C 147g 107mm 33mm 20mm 24,000
57 PT-B1300N-ECO55 (11.1V, 3S1P, 55C /XT60) 11.1V 1,300mAh 55C 5C 111g 76mm 34mm 25mm 19,800
58 PT-B450N-SP35 (11.1V, 3S1P, 35C /JST-XT) - UFW Edition! 11.1V 450mAh 35C 5C 47g 58mm 30mm 15mm 11,800
59 [PT] 11.1V 1300mAh 80C 리튬폴리머 배터리 11.1V 1,300mAh 80C 15C 133g 75mm 34mm 25mm 36,000
60 [POWERWING] 11.1V 2200mA , 3S1P, 45C 11.1V 2,200mAh 45C 1C 185g 104mm 35mm 25mm 41,500
61 JR/FUTABA (FF8/FF9)/walkera devo-7 조종기용 배터리 11.1V 2,200mAh 8C 1C 135g 106mm 30mm 20mm 23,000
62 [Tiger] 11.1v 5400mAh 3S 35C Lipo Battery (XT60 잭) 11.1V 5,400mAh 35C 5C 394g 141mm 43mm 31mm 62,000
63 [Tiger] 11.1v 5400mAh 3S 30C Lipo Battery (XT60 잭) 11.1V 5,400mAh 30C 5C 332g 145mm 50mm 21mm 56,000
64 [Tiger] 11.1v 4500mAh 3S 45C Lipo Battery 11.1V 4,500mAh 45C 1C 365g 140mm 42mm 30mm 49,000
65 [Tiger] 11.1V 3500mah 35C 리튬폴리머 배터리 (딘스잭 장착) 11.1V 3,500mAh 35C 1C 290g 137mm 44mm 23mm 40,000
66 [MOS] 11.1v 1300mAh 3S 40C Lipo Battery 11.1V 1,300mAh 40C 1C 110g 90mm 34mm 26mm 19,000
67 [PeakPower] 11.1V 1500mAh 3S 11.1V 45C~90C 리튬폴리머 배터리 XT60 장착 11.1V 1,500mAh 45C 5C 126g 88mm 33mm 19mm 29,000
68 PT-B2600-NSR45 (11.1V, 3S1P, 45C /JST-XT) - UFW Edition! 11.1V 2,600mAh 45C 3C 220g 116mm 35mm 35mm 38,000
69 PT-B2200N-SP45 (11.1V, 3S1P, 45C /JST-XT) 11.1V 2,200mAh 45C 5C 174g 106mm 35mm 23mm 27,800
70 [Tiger] 11.1v 2200mAh 45C Lipo Battery 11.1V 2,200mAh 45C 10C 189g 90mm 42mm 24mm 24,000
71 PT-B2200N-HC45 (11.1V, 3S1P, 45C+/JST-XT) 11.1V 2,200mAh 45C 5C 179g 108mm 36mm 25mm 29,800
72 11.1V 800mAh 45C LiPo, 18AWG JST 11.1V 800mAh 45C 1C 65g 71mm 26mm 18mm 22,800
73 PT-B1800N-SP65 (11.1V, 3S1P, 65C /JST-XT) 11.1V 1,800mAh 65C 5C 156g 105mm 34mm 21mm 32,800
74 PT-B1600N-SP55 (11.1V, 3S1P, 55C /JST-XT) 11.1V 1,600mAh 55C 5C 123g 74mm 34mm 24mm 25,800
75 PT-B1500N-SP65 (11.1V, 3S1P, 65C /JST-XT) 11.1V 1,500mAh 65C 5C 123g 34mm 74mm 25mm 27,800
76 PT-B1400N-SP55 (11.1V, 3S1P, 55C /JST-XT) 11.1V 1,400mAh 55C 5C 118g 74mm 34mm 23mm 22,000
77 PT-B1300N-SP65 (11.1V, 3S1P, 65C /JST-XT) 11.1V 1,300mAh 65C 5C 117g 74mm 34mm 23mm 26,000
78 PT-B1100N-SP55 (11.1V, 3S1P, 55C /JST-XT) 11.1V 1,100mAh 55C 5C 85g 74mm 34mm 17mm 19,800
79 [EP Power] 11.1V 2200mAh 30C 리튬폴리머 배터리 (잭선택 가능) 11.1V 2,200mAh 30C 1C 170g 105mm 32mm 20mm 32,000
80 [EP Power] 11.1V 1100mAh 40C 리튬폴리머 배터리 (EC3잭) 11.1V 1,100mAh 40C 1C 90g 94mm 32mm 14mm 22,000
81 [EP Power] 1800mAh 11.1V 40C XT60잭 리튬폴리머 배터리(QAV250,e-Turbine,F330,FPV드론용) 11.1V 1,800mAh 40C 5C 145g 86mm 34mm 22mm 31,500
82 1300mAh 3S 11.1V 45C LiPo Battery, 14AWG XT60 (QAV250, e-Turbine, Runner 250, F330 FPV, Blade 300CFX 드론용) 11.1V 1,300mAh 45C 5C 121g 70mm 33mm 22mm 24,500
83 PT-B2500PL(11.1V, 40C)-V4 11.1V 2,500mAh 40C 2C 220g 120mm 35mm 30mm 59,800
84 Peak Power 11.1V 450mah 50C (Blade 180 CFX용 최대방전율 배터리) 11.1V 450mAh 50C 1C 48g 53mm 30mm 16mm 25,800
85 800mAh 3S 11.1V 30C LiPo, 18AWG JST 11.1V 800mAh 30C 1C 65g 70mm 25mm 19mm 39,000
86 E-flite 3S Li-Poly Battery Pack 30C (11.1V/3000mAh) 11.1V 3,000mAh 30C 1C 243g 122mm 35mm 26mm 79,300
87 PEAKPOWER 11.1v 450mah 50C 리포배터리 (180 CFX/소형 비행기/LED 배터리용) 11.1V 450mAh 50C 1C 48g 53mm 30mm 16mm 25,800
88 PT-B2200N-SP65 (11.1V, 3S1P, 65C ) 11.1V 2,200mAh 65C 5C 196g 109mm 34mm 27mm 34,800
89 PT-B0880-SP45 (11.1V, 3S1P, 45C+/JST-XT/JST) - UFW Edition! 11.1V 880mAh 45C 5C 69g 57mm 31mm 23mm 16,800
90 PT-B2500TX - 3in1 Universal Type (11.1V, 3S1P) 조종기용 배터리 11.1V 2,500mAh 6C 3C 146g 97mm 30mm 24mm 32,800
91 KOKAM 3cell 11.1V 5000mah H5 전지(30C) 11.1V 5,000mAh 30C 3C 455g 156mm 49mm 35mm 127,250
92 KOKAM 3cell 11.1V 1250mah 리튬폴리머 전지(20C) 11.1V 1,250mAh 20C 1C 110g 82mm 43mm 17mm 30,600
93 KOKAM 3cell 11.1V 1500mah H5 전지(30C) 11.1V 1,500mAh 30C 3C 150g 110mm 35mm 20mm 40,000
94 코캄 3cell 11.1V 1800mah H5 전지(30C) 11.1V 1,800mAh 30C 2C 198g 100mm 34mm 23mm 41,850
95 이글파워 3cell 11.1V 3200mah 리튬폴리머 전지(20C) 특가판매 11.1V 3,200mAh 20C 1C 260g 132mm 43mm 16mm 110,700
96 [KOKAM] 3cell 11.1V 2100mah H5 전지(30C) 11.1V 2,100mAh 30C 2C 198g 100mm 34mm 27mm 47,500