as발송방법링크 매장방문안내링크 학교기업납품문의링크

즐겨찾기 시작페이지로 설정 장바구니 주문/배송조회 고객센터
깨진자료 찾기 이벤트 공지사항 질문과답변 매뉴얼 출고자료실 유용한정보
전동 관련 상품 > 30. 리튬폴리머 배터리 > 1셀 (3.7v)
추천 배터리 (2)
조종기용 배터리 (30)
차량용 배터리 (90)
1셀 (3.7v) (37)
2셀 (7.4v) (121)
3셀 (11.1v) (137)
4셀 (14.8v) (105)
5셀 (18.5v) (12)
6셀 (22.2v) (94)
7셀 이상 (1)
팰콘샵 가이드
1. 리튬폴리머 배터리 용어 설명 (V, mAh, C, XT60, 3S1P 등)
2. 리튬폴리머 배터리 사용상 주의사항
3. 배터리의 종류 (리튬폴리머, 니켈수소 등)
전동 관련 상품 > 30. 리튬폴리머 배터리 > 1셀 (3.7v) 37개의 상품이 있습니다.
현재 카테고리에서 상품검색
9,000원
[Traxxas] 3.7v 240mAh LiPo

3.7V(1S) 240mAh 20C
1C 충전가능 / g
5,900원
A
C
8,000원
Battery 3.7V 450mAh LiPo DR-1

3.7V(1S) 450mAh 20C
1C 충전가능 / g
11,000원
[PEAKPOWER] 3.7 V 500mAh 15C Lipo Battery

3.7V(1S) 500mAh 15C
1C 충전가능 / 15g
8,000원
A
E
9,000원
6,500원
13,900원
A
C
7,000원
[YPG] 3.7V 850mah 30C 리튬폴리머 배터리

3.7V(1S) 850mAh 30C
5C 충전가능 / 24g
6,800원
17,000원
18,000원
30,000원
65,000원
67,000원
A
4,800
2,500원
[Blucore] 3.7V 130mA 25C(Blade mSR/mCX-II, BLUCORE)

3.7V(1S) 130mAh 25C
1C 충전가능 / g
6,800원
[E-flite] 1S Li-Poly Battery 45C (3.7V/150mAh)

3.7V(1S) 150mAh 45C
3C 충전가능 / 5g
8,000원
[PEAKPOWER] 3.7v 180mah 25C 리포배터리

3.7V(1S) 180mAh 25C
1C 충전가능 / 5g
5,900원
6,300원
8,000원
[E-Fllite] 200mAh 1S 3.7V 30C Li-Po Battery : mCP-X

3.7V(1S) 200mAh 30C
1C 충전가능 / g
13,000원
[PEAKPOWER] 3.7v 220mah 50C 리포배터리

3.7V(1S) 220mAh 50C
1C 충전가능 / 3g
7,200원
6,900원
6,000원
[Kinexsis] 3.7V 500mAh 1S 25C LiPo: Blade

3.7V(1S) 500mAh 25C
1C 충전가능 / 13g
10,000원
17,000원
[E-flite] 1S 25C LiPo Battery Pack (3.7V/500mAh)

3.7V(1S) 500mAh 25C
1C 충전가능 / 15g
13,900원
9,800원
9,000원
PEAKPOWER 600mah 3.7V 25C 리포배터리

3.7V(1S) 600mAh 25C
1C 충전가능 / 15g
6,500원
10,000원
[E-Flite] 750mAh 1S 3.7V 25C LiPo Battery

3.7V(1S) 750mAh 25C
1C 충전가능 / 17g
14,500원
7,000원
8,000원
19,000원
20,000원
1