as발송방법링크 매장방문안내링크 학교기업납품문의링크

즐겨찾기 시작페이지로 설정 장바구니 주문/배송조회 고객센터
깨진자료 찾기 이벤트 공지사항 질문과답변 매뉴얼 출고자료실 유용한정보
전동 관련 상품 > 30. 리튬폴리머 배터리 > 6셀 (22.2v)
추천 배터리 (2)
조종기용 배터리 (30)
차량용 배터리 (90)
1셀 (3.7v) (37)
2셀 (7.4v) (121)
3셀 (11.1v) (136)
4셀 (14.8v) (105)
5셀 (18.5v) (12)
6셀 (22.2v) (94)
7셀 이상 (1)
팰콘샵 가이드
1. 리튬폴리머 배터리 용어 설명 (V, mAh, C, XT60, 3S1P 등)
2. 리튬폴리머 배터리 사용상 주의사항
3. 배터리의 종류 (리튬폴리머, 니켈수소 등)
전동 관련 상품 > 30. 리튬폴리머 배터리 > 6셀 (22.2v) 94개의 상품이 있습니다.
현재 카테고리에서 상품검색
36,000원
[RedZone] 22.2v 1300mAh 35C 6S1P 리튬폴리머 배터리

22.2V(6S) 1300mAh 35C
5C 충전가능 / g
42,000원
[YPG] 450L 헬기용 리튬폴리머 22.2V 6셀 35C 1350mAh

22.2V(6S) 1350mAh 35C
1C 충전가능 / 230g
38,000원
A
C
48,000원
PT-B1500N-UKP45 (22.2V, 6S1P, 45C+/JST-XT)
480급 6셀 헬기용


22.2V(6S) 1500mAh 45C
5C 충전가능 / 236g
42,000원
[Dinogy] 그래핀 2.0 22.2V 1500mah 70C 리튬폴리머 배터리

22.2V(6S) 1500mAh 70C
1C 충전가능 / 276g
59,600
53,600원
60,000원
55,000원
82,800원
55,000원
A
[DTS-004454] 22.2v 2900mAh 30C 리튬폴리머 배터리

22.2V(6S) 2900mAh 30C
1C 충전가능 / 458g
128,000원
168,000원
[YPG] 22.2V 3300mah 35C 리튬폴리머 배터리

22.2V(6S) 3300mAh 35C
5C 충전가능 / 536g
75,000원
[EP Power] 22.2V 3300mah 55C 리튬폴리머 배터리
EC3 잭


22.2V(6S) 3300mAh 55C
5C 충전가능 / 515g
85,000원
75,000원
99,000원
PT-B3400-NSR45 (22.2V, 6S1P, 45C /JST-XT) - UFW Edition!

22.2V(6S) 3400mAh 45C
3C 충전가능 / 528g
88,000원
108,000원
80,000원
KOKAM 6 Cell 22.2V 3600mAh 30C

22.2V(6S) 3600mAh 30C
3C 충전가능 / 653g
179,550원
EX-C70(22.2V 3850mA , 6S1P, 70C ,BLUCORE)

22.2V(6S) 3850mAh 70C
5C 충전가능 / 603g
178,000원
118,000원
KOKAM 6cell 22.2V 4000mah H5 전지(30C)

22.2V(6S) 4000mAh 30C
3C 충전가능 / 713g
202,500원
125,000원
[YPG] 22.2V 4200mah 40C 리튬폴리머 배터리

22.2V(6S) 4200mAh 40C
5C 충전가능 / 671g
99,000원
A
E
PT-B4200N-UKP45 (22.2V, 6S1P, 45C )

22.2V(6S) 4200mAh 45C
5C 충전가능 / 607g
99,000원
109,000원
118,000원
KOKAM 6 Cell 22.2V 4500mAh 30C

22.2V(6S) 4500mAh 30C
3C 충전가능 / 805g
228,420원
92,000원
KOKAM 6cell 22.2V 5000mah H5 전지(30C)

22.2V(6S) 5000mAh 30C
3C 충전가능 / 860g
253,800원
135,000원
[YPG] 22.2V 5200mah 40C 리튬폴리머 배터리

22.2V(6S) 5200mAh 40C
5C 충전가능 / 814g
109,000원
PT-B5200N-UKP45 (22.2V, 6S1P, 45C+/JST-XT) - UKP Edition!

22.2V(6S) 5200mAh 45C
5C 충전가능 / 685g
128,000원
PT-B5200N-KP55 (22.2V, 6S1P, 55C /JST-XT) - KP Edition!

22.2V(6S) 5200mAh 55C
5C 충전가능 / 782g
132,000원
138,000원
110,000원
198,000원
[Redzone] 22.2V 5500mAh 40C 리튬폴리머 배터리

22.2V(6S) 5500mAh 40C
3C 충전가능 / 890g
175,000원
118,000원
PT-B8000-NSR35 (22.2V, 6S1P, 35C ) - UFW Edition!

22.2V(6S) 8000mAh 35C
3C 충전가능 / 1066g
198,000원
HRB LI-PO 22.2V / 10000mAh / 6S1P / 25C 리튬폴리머 배터리

22.2V(6S) 10000mAh 25C
5C 충전가능 / 1454g
183,000원
[YPG] 22.2V 10000mah 25C 리튬폴리머 배터리

22.2V(6S) 10000mAh 25C
5C 충전가능 / 1475g
210,000원
PT-B10000-NSR35 (22.2V, 6S1P, 35C ) - UFW Edition!

22.2V(6S) 10000mAh 35C
3C 충전가능 / 1232g
288,000원
240,000원
209,000원
PT-B10000-AGB30 (22.2V, 6S1P, 30C+/JST-XT) 리튬폴리머 배터리

22.2V(6S) 10000mAh 30C
2C 충전가능 / 1374g
198,000원
PT-B16000-FX30 (22.2V, 6S1P, 30C /JST-XT)

22.2V(6S) 16000mAh 30C
3C 충전가능 / 2058g
328,000원
PT-B22000-NSR35 (22.2V, 6S1P, 35C /JST-XT) - UFW Edition!

22.2V(6S) 22000mAh 35C
3C 충전가능 / 2460g
498,000원
[Tattu] 22.2V 22000mAh 6S1P 25C

22.2V(6S) 22000mAh 25C
5C 충전가능 / 2544g
520,000원
A
4,800
2,500원
[PeakPower] 22.2v 950mAh 30C 리튬폴리머 배터리

22.2V(6S) 950mAh 30C
5C 충전가능 / 135g
37,500원
1300mAh 22.2V 35C Lipo Battery EC3잭 (Blade 360 CFX)

22.2V(6S) 1300mAh 35C
5C 충전가능 / 220g
49,000원
[Redzone] 22.2V 1500mah 45C 리튬폴리머 배터리

22.2V(6S) 1500mAh 45C
5C 충전가능 / 210g
49,000원
[GOLD WING] LI-PO 22.2V / 1500mA / 6S1P / 45C

22.2V(6S) 1500mAh 45C
5C 충전가능 / 220g
54,800원
YS Power 1500mah 22.2V 45C XT60잭 리포배터리

22.2V(6S) 1500mAh 45C
5C 충전가능 / 225g
67,000원
YS Power 1500mah 22.2V 45C EC3잭 리포배터리

22.2V(6S) 1500mAh 45C
5C 충전가능 / 225g
67,000원
YS Power 1500mah 22.2V 45C 딘스잭 리포배터리

22.2V(6S) 1500mAh 45C
5C 충전가능 / 225g
67,000원
PT-B1800N-SP65 (22.2V, 6S1P, 65C /Pylon) - 한정판매!

22.2V(6S) 1800mAh 65C
5C 충전가능 / 302g
49,800원
YS Power 1800mah 22.2V 45C XT60잭 리포배터리

22.2V(6S) 1800mAh 45C
5C 충전가능 / 295g
77,000원
YS Power 1800mah 22.2V 45C EC3잭 리포배터리

22.2V(6S) 1800mAh 45C
5C 충전가능 / 295g
77,000원
YS Power 1800mah 22.2V 45C 딘스잭 리포배터리

22.2V(6S) 1800mAh 45C
5C 충전가능 / 295g
77,000원
[YPG] 22.2V 1800mah 60C 리튬폴리머 배터리

22.2V(6S) 1800mAh 60C
5C 충전가능 / 310g
45,000원
99,000원
[POWERWING] 22.2V 3300mA , 6S1P, 30C

22.2V(6S) 3300mAh 30C
1C 충전가능 / 490g
92,000원
[GOLD WING] LI-PO 22.2V / 3300mA / 6S1P / 35C

22.2V(6S) 3300mAh 35C
5C 충전가능 / g
102,600원
[GOLD WING] LI-PO 22.2V / 3300mA / 6S1P / 65C

22.2V(6S) 3300mAh 65C
5C 충전가능 / g
138,000원
75,000원
[POWERWING] 22.2V 3500mA , 6S1P, 45C (신형 정사각형)

22.2V(6S) 3500mAh 45C
1C 충전가능 / 565g
109,800원
109,000원
[GOLD WING] LI-PO 22.2V / 4200mA / 6S1P / 35C

22.2V(6S) 4200mAh 35C
5C 충전가능 / g
117,000원
[GOLD WING] LI-PO 22.2V / 4200mA / 6S1P / 65C

22.2V(6S) 4200mAh 65C
5C 충전가능 / 630g
168,000원
[POWERWING] 22.2V 5000mA 6S1P, 30C

22.2V(6S) 5000mAh 30C
1C 충전가능 / 720g
165,000원
[Rapicon] 22.2v 5000mAh 45C 리튬폴리머 배터리

22.2V(6S) 5000mAh 45C
1C 충전가능 / 770g
178,000원
[POWERWING] 22.2V 5000mA 6S1P 45C

22.2V(6S) 5000mAh 45C
1C 충전가능 / 730g
177,000원
139,000원
168,000원
161,500원
[Tiger] 22.2v 6s 5400ma (35~70c) 리튬폴리머 배터리

22.2V(6S) 5400mAh 35C
1C 충전가능 / 770g
110,000원
145,000원
198,000원
EX-C40(22.2V 6300mA , 6S1P, 40C ,BLUCORE)

22.2V(6S) 6300mAh 40C
5C 충전가능 / 788g
228,000원
PT-B6300-KP45 (22.2V, 6S1P, 45C /JST-XT) - UFW Edition!

22.2V(6S) 6300mAh 45C
3C 충전가능 / 890g
148,000원
PT-B8500N-NSR45 (22.2V, 6S1P, 45C /JST-XT) - UFW Edition!

22.2V(6S) 8500mAh 45C
5C 충전가능 / 982g
228,000원
[TATTU PLUS] 10000mAh 6S 25C 22.2V

22.2V(6S) 10000mAh 25C
6C 충전가능 / 1466g
218,000원
180,000원
189,000원
EX-C35(22.2V 10000mA , 6S1P, 35C ,BLUCORE)

22.2V(6S) 10000mAh 35C
5C 충전가능 / 1355g
318,000원
EX-C35(22.2V 14000mA , 6S1P, 35C ,BLUCORE)

22.2V(6S) 14000mAh 35C
5C 충전가능 / 1790g
419,000원
PT-B15000-NSR25 (22.2V, 6S1P, 25C+/JST-XT) 리튬폴리머 배터리

22.2V(6S) 15000mAh 25C
2C 충전가능 / 1635g
268,000원
[TATTU PLUS] 16000mAh 6S 25C 22.2V

22.2V(6S) 16000mAh 25C
6C 충전가능 / 2063g
399,000원
PT-B16000-NSR30 (22.2V, 6S1P, 30C /JST-XT)

22.2V(6S) 16000mAh 30C
3C 충전가능 / 1968g
328,000원
[TATTU PLUS] 22000mAh 6S 25C 22.2V

22.2V(6S) 22000mAh 25C
6C 충전가능 / 2640g
560,000원
EX-C25(22.2V 22000mA , 6S1P, 25C ,BLUCORE)

22.2V(6S) 22000mAh 25C
3C 충전가능 / 2635g
655,000원
1