as발송방법링크 매장방문안내링크 학교기업납품문의링크

즐겨찾기 시작페이지로 설정 장바구니 주문/배송조회 고객센터
깨진자료 찾기 이벤트 공지사항 질문과답변 매뉴얼 출고자료실 유용한정보
전동 관련 상품 > 30. 리튬폴리머 배터리 > 4셀 (14.8v)
추천 배터리 (2)
조종기용 배터리 (30)
차량용 배터리 (90)
1셀 (3.7v) (37)
2셀 (7.4v) (121)
3셀 (11.1v) (137)
4셀 (14.8v) (105)
5셀 (18.5v) (12)
6셀 (22.2v) (94)
7셀 이상 (1)
팰콘샵 가이드
1. 리튬폴리머 배터리 용어 설명 (V, mAh, C, XT60, 3S1P 등)
2. 리튬폴리머 배터리 사용상 주의사항
3. 배터리의 종류 (리튬폴리머, 니켈수소 등)
전동 관련 상품 > 30. 리튬폴리머 배터리 > 4셀 (14.8v) 105개의 상품이 있습니다.
현재 카테고리에서 상품검색
15,400
13,800원
A
E
PT-B1300N-ECO55 (14.8V, 4S1P, 55C /XT60)

14.8V(4S) 1300mAh 55C
5C 충전가능 / 146g
24,800원
[YPG] 14.8V 850mah 70C 리튬폴리머 배터리

14.8V(4S) 850mAh 70C
5C 충전가능 / 103g
17,500원
[PT] Graphene1300-GR80 (14.8V, 4S1P, 80C+/JST-XT)

14.8V(4S) 1300mAh 80C
15C 충전가능 / 170g
48,000원
A
E
PT-B1300N-SP65 (14.8V, 4S1P, 65C /JST-XT)

14.8V(4S) 1300mAh 65C
5C 충전가능 / 150g
34,000원
[Redzone] 4S 14.8v 1300mAh 70C 리튬폴리머 배터리

14.8V(4S) 1300mAh 70C
5C 충전가능 / 150g
43,000원
A
E
31,000원
34,000원
A
[PULSE] 1350mAh 4S 14.8V 75C - FPV Racing Series

14.8V(4S) 1350mAh 75C
5C 충전가능 / 152g
48,000원
EX-C40(14.8V 1500mA , 4S1P, 40C ,BLUCORE)

14.8V(4S) 1500mAh 40C
5C 충전가능 / 140g
33,600원
[Dinogy] Graphene-14.8V 1800mAh4S 65C

14.8V(4S) 1800mAh 65C
3C 충전가능 / 182g
32,400
28,900원
35,000원
35,500원
49,000원
A
E
32,000원
[TATTU] 1550mAh 4S 75C 14.8V - 일반용

14.8V(4S) 1550mAh 75C
5C 충전가능 / 188g
39,000원
[TATTU] 1550mAh 4S 75C 14.8V - 레이싱 드론용

14.8V(4S) 1550mAh 75C
4C 충전가능 / 176g
48,000원
44,500원
[TATTU] 1550mAh 4S 95C 14.8V

14.8V(4S) 1550mAh 95C
5C 충전가능 / 193g
57,000원
[PULSE] LIPO 1550mah 75C 14.8V - 특가판매!

14.8V(4S) 1550mAh 75C
5C 충전가능 / 173g
43,000원
EX-C40(14.8V 1600mA , 4S1P, 40C ,BLUCORE)

14.8V(4S) 1600mAh 40C
5C 충전가능 / 166g
34,720원
39,000원
[TATTU] 1800mAh 4S 45C 14.8V

14.8V(4S) 1800mAh 45C
5C 충전가능 / 200g
43,000원
[Dinogy] Graphene-14.8V 1500mAh 4S 65C 리튬폴리머 배터리

14.8V(4S) 1500mAh 65C
3C 충전가능 / 152g
26,800
23,900원
[YPG] 14.8V 1800mah 70C 리튬폴리머 배터리

14.8V(4S) 1800mAh 70C
5C 충전가능 / 210g
32,000원
A
C
[EP Power] 1800mah 14.8V 75C XT60잭 드론용 리포배터리

14.8V(4S) 1800mAh 75C
5C 충전가능 / 200g
33,000원
A
B
39,000원
43,000원
109,000원
A
E
[YPG] 14.8V 2200mah 45C 리튬폴리머 배터리

14.8V(4S) 2200mAh 45C
5C 충전가능 / 255g
34,000원
A
E
PT-B2200N-SP45 (14.8V, 4S1P, 45C /JST-XT)

14.8V(4S) 2200mAh 45C
5C 충전가능 / 232g
37,800원
51,000원
33,000원
[Lion] 14.8V 2200mAh 4S 40C+ Lipo Pack

14.8V(4S) 2200mAh 40C
1C 충전가능 / 245g
32,000원
A
E
[Infinity] 14.8v 2200mAh 50c 리튬폴리머 배터리

14.8V(4S) 2200mAh 50C
1C 충전가능 / 230g
42,000원
[Lion] 14.8v 2600mAh 4S 30C Lipo Pack

14.8V(4S) 2600mAh 30C
1C 충전가능 / 285g
37,000원
[YPG] 14.8V 2600mah 35C 리튬폴리머 배터리

14.8V(4S) 2600mAh 35C
5C 충전가능 / 280g
38,500원
38,000원
A
E
45,000원
75,000원
[YPG] 14.8V 3300mah 45C 리튬폴리머 배터리

14.8V(4S) 3300mAh 45C
5C 충전가능 / 369g
46,000원
A
E
[MOS] 14.8V 3300mAh 4S 60C (5C 충전가능, XT60 잭)

14.8V(4S) 3300mAh 60C
5C 충전가능 / 380g
50,000원
PT-B3400-NSR45 (14.8V, 4S1P, 45C /JST-XT)

14.8V(4S) 3400mAh 45C
3C 충전가능 / 334g
64,000원
A
E
KOKAM 4cell 14.8V 3600mah H5 전지(30C)

14.8V(4S) 3600mAh 30C
3C 충전가능 / 430g
119,610원
KOKAM 4cell 14.8V 3600mah H5 전지(35C)

14.8V(4S) 3600mAh 35C
3C 충전가능 / 448g
140,850원
KOKAM 4cell 14.8V 4000mah H5 전지(30C)

14.8V(4S) 4000mAh 30C
3C 충전가능 / 482g
135,000원
PQ 4000LP 14.8V(4S1P) 18C

14.8V(4S) 4000mAh 18C
1C 충전가능 / 394g
76,200원
PT-B4200N-UKP45 (14.8V, 4S1P, 45C )

14.8V(4S) 4200mAh 45C
5C 충전가능 / 415g
72,000원
KOKAM 4 Cell 14.8V 4500mAh 30C

14.8V(4S) 4500mAh 30C
3C 충전가능 / 542g
168,000원
[Tiger] 14.8v 4500mAh 4S 45C Lipo Battery

14.8V(4S) 5400mAh 45C
1C 충전가능 / 500g
62,000원
KOKAM 4cell 14.8V 5000mah H5 전지(30C)

14.8V(4S) 5000mAh 30C
3C 충전가능 / 593g
187,000원
[YPG] 14.8V 5200mah 40C 리튬폴리머 배터리

14.8V(4S) 5200mAh 40C
5C 충전가능 / 543g
78,000원
72,000원
A
E
PT-B5200N-UKP45 (14.8V, 4S1P, 45C /JST-XT) - UKP Edition!

14.8V(4S) 5200mAh 45C
5C 충전가능 / 470g
85,400원
99,000원
92,400원
A
E
[Tiger] 14.8v 5400mAh 4S 30C Lipo Battery

14.8V(4S) 5400mAh 30C
1C 충전가능 / 530g
75,000원
A
E
PT-B6300-KP45 (14.8V, 4S1P, 45C /JST-XT) - UFW Edition!

14.8V(4S) 6300mAh 45C
3C 충전가능 / 609g
98,700원
235,000원
119,000원
130,500원
129,000원
129,000원
PT-B10000-AGB30 (14.8V, 4S1P, 30C /JST-XT)

14.8V(4S) 10000mAh 30C
2C 충전가능 / 920g
138,000원
PT-B10000-NSR35 (14.8V, 4S1P, 35C ) - UFW Edition!

14.8V(4S) 10000mAh 35C
3C 충전가능 / 827g
192,000원
PT-B16000-FX30 (14.8V, 4S1P, 30C /JST-XT)

14.8V(4S) 1600mAh 30C
3C 충전가능 / 1370g
219,000원
A
4,800
2,500원
[Tiger] 14.8v 1100mAh 4S 30C Lipo Battery

14.8V(4S) 1100mAh 30C
1C 충전가능 / 105g
23,000원
EX-C55(14.8V 1300mA , 4S1P, 55C ,BLUCORE)

14.8V(4S) 1300mAh 55C
5C 충전가능 / 142g
36,370원
[4개 묶음] EP Power 1300mah 14.8V 65C~130C XT60잭

14.8V(4S) 1300mAh 65C
5C 충전가능 / 140g
91,800원
[EP Power] 1300mah 14.8V 65C XT60잭

14.8V(4S) 1300mAh 65C
5C 충전가능 / 140g
27,000원
34,800원
[PeakPower] 1300mAh 4S 14.8V 70C LiPo Battery, 14AWG XT60

14.8V(4S) 1300mAh 70C
5C 충전가능 / 150g
29,000원
[ACEHE] 14.8V 1300mAh 75C for racing drone

14.8V(4S) 1300mAh 75C
3C 충전가능 / 156g
35,000원
33,000원
[YPG] 14.8V 1500mah 70C 리튬폴리머 배터리

14.8V(4S) 1500mAh 70C
5C 충전가능 / 181g
27,000원
32,000원
180,000원
108,000원
[ACEHE] 14.8V 1500mAh 75C for racing drone

14.8V(4S) 1500mAh 75C
3C 충전가능 / 172g
38,000원
[Redzone] 4S 14.8v 1600mah 70C 리튬폴리머 배터리

14.8V(4S) 1600mAh 70C
5C 충전가능 / 190g
47,000원
EX-C70(14.8V 1800mA , 4S1P, 70C ,BLUCORE)

14.8V(4S) 1800mAh 70C
5C 충전가능 / 204g
49,660원
[ACEHE] 14.8V 1800mAh 75C for racing drone

14.8V(4S) 1800mAh 75C
3C 충전가능 / 200g
42,000원
49,000원
PQ 2050XQ3-14.8V(35C,4S1P)

14.8V(4S) 2050mAh 35C
1C 충전가능 / 223g
87,000원
[Tiger] 14.8v 2200mAh 4S 35C~70C Lipo Battery

14.8V(4S) 2200mAh 35C
5C 충전가능 / 210g
32,000원
PT-B2200N-SP35 (14.8V, 4S1P, 35C /JST-XT) - 한정 이벤트!

14.8V(4S) 2200mAh 35C
5C 충전가능 / 192g
32,000원
[INFINITY] 14.8v 2200mAh 40C 4S1P XT60 Plug

14.8V(4S) 2200mAh 40C
1C 충전가능 / 230g
44,500원
EX-C40(14.8V 2250mA , 4S1P, 40C ,BLUCORE)

14.8V(4S) 2250mAh 40C
5C 충전가능 / 226g
47,230원
PT-B2600-NSR45 (14.8V, 4S1P, 45C /JST-XT) - UFW Edition!

14.8V(4S) 2600mAh 45C
3C 충전가능 / 291g
49,800원
KOKAM 4 Cell 14.8V 3200mAh 30C

14.8V(4S) 3200mAh 30C
1C 충전가능 / 127g
108,410원
[EP Power] 14.8V 3300mah 55C EC3잭

14.8V(4S) 3300mAh 55C
5C 충전가능 / 350g
49,000원
[Tiger] 3500mah (14.8V, 4S1P, 35C )

14.8V(4S) 3500mAh 35C
1C 충전가능 / 380g
49,000원
[MOS] 14.8V 3500mAh 4S 60C (5C 충전가능, XT60 잭)

14.8V(4S) 3500mAh 60C
5C 충전가능 / 385g
55,000원
PT-B5200N-KP45 (14.8V, 4S1P, 45C /JST-XT) - UFW Edition!

14.8V(4S) 5200mAh 45C
5C 충전가능 / 515g
85,400원
14.8v 5400mAh 4S 35C Lipo Battery

14.8V(4S) 5400mAh 35C
1C 충전가능 / 524g
82,000원
98,000원
98,000원
89,000원
[YS Power] 14.8V 7400mah 55C 리튬폴리머 배터리 (딘스잭)

14.8V(4S) 7400mAh 55C
5C 충전가능 / 580g
93,000원
1 [2]