as발송방법링크 매장방문안내링크 학교기업납품문의링크

즐겨찾기 시작페이지로 설정 장바구니 주문/배송조회 고객센터
깨진자료 찾기 이벤트 공지사항 질문과답변 매뉴얼 출고자료실 유용한정보
전동 관련 상품 > 30. 리튬폴리머 배터리 > 2셀 (7.4v)
추천 배터리 (2)
조종기용 배터리 (31)
차량용 배터리 (89)
1셀 (3.7v) (37)
2셀 (7.4v) (124)
3셀 (11.1v) (151)
4셀 (14.8v) (106)
5셀 (18.5v) (12)
6셀 (22.2v) (114)
7셀 이상 (3)
팰콘샵 가이드
1. 리튬폴리머 배터리 용어 설명 (V, mAh, C, XT60, 3S1P 등)
2. 리튬폴리머 배터리 사용상 주의사항
3. 배터리의 종류 (리튬폴리머, 니켈수소 등)
전동 관련 상품 > 30. 리튬폴리머 배터리 > 2셀 (7.4v) 124개의 상품이 있습니다.
현재 카테고리에서 상품검색
A
C
250mAh 7.4V 20C (UMX Beast)

7.4V(2S) 250mAh 20C
1C 충전가능 / 16g
13,000원
280mAh 2S 7.4V 30C Li-Po Battery

7.4V(2S) 280mAh 30C
1C 충전가능 / 17g
15,900원
A
E
8,200원
300mAh 2S 7.4V 35C LiPo Battery

7.4V(2S) 300mAh 35C
1C 충전가능 / 17g
22,800원
A
C
13,500원
A
D
9,000원
A
E
[HJ] 7.4V 350mah 35C 리튬폴리머 배터리 (JST잭)

7.4V(2S) 350mAh 35C
1C 충전가능 / 22g
10,000원
A
C
10,500원
A
C
[PEAKPOWER] 7.4v 450mah 50C 리포배터리 (Blade 130X용)

7.4V(2S) 450mAh 50C
1C 충전가능 / 30g
19,000원
[Tiger] 7.4v 480mAh 25C Lipo Battery

7.4V(2S) 480mAh 25C
1C 충전가능 / 44g
11,000원
12,000원
A
C
800mAh 2S 7.4V 25C LiPo, 18AWG JST (Blade 200 QX )

7.4V(2S) 800mAh 25C
1C 충전가능 / 92g
20,000원
A
20,000원
[YPG] 7.4V 850mah 25C 리튬폴리머 배터리

7.4V(2S) 850mAh 25C
5C 충전가능 / 56g
12,000원
[Breeze-power] 7.4V 850mah 30C 리튬폴리머 배터리

7.4V(2S) 850mAh 30C
1C 충전가능 / 55g
15,000원
A
E
[Infinity] 7.4v 850mAh 30c 리튬폴리머 배터리

7.4V(2S) 850mAh 30C
1C 충전가능 / 48g
16,000원
PT-B0880-SP45 (7.4V, 2S1P, 45C+/JST-XT) - UFW Edition!

7.4V(2S) 880mAh 45C
1C 충전가능 / 47g
14,800원
A
E
[GOLD WING] LI-PO 7.4V / 910mA / 2S1P / 45C

7.4V(2S) 910mAh 45C
5C 충전가능 / 50g
17,000원
23,000원
31,000원
28,000원
36,000원
22,800원
25,000원
A
E
22,000원
PQ 2050XQ3-7.4V(35C,2S1P)

7.4V(2S) 2050mAh 35C
1C 충전가능 / 120g
43,500원
[PolyQuest] 7.4V-2050TXQ Twin 2S LiPo(4S total)

7.4V(2S) 2050mAh 20C
1C 충전가능 / 120g
85,000원
38,000원
A
E
[Lion Power] 7.4V 2200mAh 35C Lipo Battery

7.4V(2S) 2200mAh 35C
3C 충전가능 / 125g
20,000원
PT-B2200N-SP35 (7.4V, 2S1P, 35C /JST-XT) - 한정 이벤트!

7.4V(2S) 2200mAh 35C
5C 충전가능 / 102g
18,000원
A
E
PT-B2200N-SP45 (7.4V, 2S1P, 45C+) - Slim Pack

7.4V(2S) 2200mAh 45C
5C 충전가능 / 130g
22,000원
PQ 2200XQ3 7.4V 35C

7.4V(2S) 2200mAh 35C
1C 충전가능 / 119g
30,000원
36,000원
38,000원
[Thunder Power] G8 LiPo Battery 2700mAh 2-Cell/2S 7.4V

7.4V(2S) 2700mAh 45C
8C 충전가능 / 146g
62,800원
58,500원
PQ 3200XQ-7.4V(30C,2S1P) Polyquest

7.4V(2S) 3200mAh 30C
1C 충전가능 / 186g
65,000원
7.4V 3200mAh extreme (40C)

7.4V(2S) 3200mAh 40C
1C 충전가능 / 199g
59,000원
118,000원
62,500원
[Tiger] 7.4v 3500mAh 2S 35C Max 70C (최대 5C 충전)

7.4V(2S) 3500mAh 35C
5C 충전가능 / 155g
30,000원
A
C
32,800원
55,000원
PQ 4150XQ2-7.4V(30C,2S1P)

7.4V(2S) 4150mAh 30C
1C 충전가능 / 230g
48,300원
33,000원
81,000원
PQ 4270LP-7.4V(18C,2S1P)

7.4V(2S) 4270mAh 18C
1C 충전가능 / 215g
65,000원
PQ 4400XP2-7.4V(25C,2S1P)

7.4V(2S) 4400mAh 25C
1C 충전가능 / 235g
48,000원
[Tiger] 7.4v 4500mAh 2S 45C Lipo Battery

7.4V(2S) 4500mAh 45C
10C 충전가능 / 251g
40,000원
이글파워 2cell 7.4V 4800mah H5 전지(20C)

7.4V(2S) 4800mAh 20C
2C 충전가능 / 240g
115,000
103,500원
56,000원
82,000원
[YPG] 7.4V 5200mah 60C 리튬폴리머 배터리

7.4V(2S) 5200mAh 60C
5C 충전가능 / 318g
45,000원
PQ-5300RXP 7.4V 2S1P 하드케이스 25C (Ver2)

7.4V(2S) 5300mAh 25C
1C 충전가능 / 295g
53,750원
41,000원
42,000원
50,000원
A
C
43,900원
125,000원
123,000원
96,000원
PQ 6000XP-7.4V(25C,2S1P)

7.4V(2S) 6000mAh 25C
1C 충전가능 / 316g
100,000원
59,000원
[YPG] 7.4V 6000mah 75C 리튬폴리머 배터리

7.4V(2S) 6000mAh 75C
5C 충전가능 / 300g
43,900원
119,000원
47,500원
50,000원
64,000원
56,900원
[YPG] 7.4V 7200mah 60C 리튬폴리머 배터리

7.4V(2S) 7200mAh 60C
5C 충전가능 / 332g
59,000원
76,000원
163,000원
A
4,800
2,500원
11,900원
[Dinogy] 나노 테크 7.4V 300mah 65C

7.4V(2S) 300mAh 65C
1C 충전가능 / 18g
6,700
6,000원
325mAh 2-Cell/2S 7.4V G8 Pro Force 70C LiPo, PH-3Pconnector

7.4V(2S) 325mAh 70C
1C 충전가능 / 23g
29,400원
KOKAM 2cell 7.4V 350mah 리튬폴리머 전지(20C)

7.4V(2S) 350mAh 20C
1C 충전가능 / 26g
13,500원
10,000원
7,600
6,800원
[Infinity] 7.4v 550mAh 30c 리튬폴리머 배터리

7.4V(2S) 550mAh 30C
1C 충전가능 / 35g
12,000원
14,000원
[GOLD WING] LI-PO 7.4V / 1000mA / 2S1P / 35C

7.4V(2S) 1000mAh 35C
5C 충전가능 / 55g
15,500원
[YPG] 7.4V 1000mah 60C 리튬폴리머 배터리

7.4V(2S) 1000mAh 60C
5C 충전가능 / 65g
11,500원
EX-C40(7.4V 1200mA , 2S1P, 40C ,BLUCORE)

7.4V(2S) 1200mAh 40C
5C 충전가능 / 64g
17,900원
29,000원
이글파워 2cell 7.4V 1480mah 리튬폴리머 전지(20C)

7.4V(2S) 1480mAh 20C
1C 충전가능 / 98g
24,000원
KOKAM 2cell 7.4V 1500mah H5 전지(30C)

7.4V(2S) 1500mAh 30C
2C 충전가능 / 107g
25,200원
36,000원
25,000원
26,000원
[GOLD WING] LI-PO 7.4V / 2200mA / 2S1P / 65C

7.4V(2S) 2200mAh 65C
5C 충전가능 / 120g
28,500원
[Tiger] 7.4v 2200mAh 2S 45C Max 90C (MAX 5C 충전)

7.4V(2S) 2200mAh 45C
5C 충전가능 / 140g
22,000원
27,000원
56,000원
[PULSE] LIPO 2550mAh 7.4V RX- ULTRA POWER SERIES

7.4V(2S) 2550mAh 6C
1C 충전가능 / 113g
22,000원
EX-C40(7.4V 2250mA , 2S1P, 40C ,BLUCORE)

7.4V(2S) 2250mAh 40C
5C 충전가능 / 119g
28,800원
25,000원
[PEAKPOWER] 7.4V 2600mah 8C 조종기, 수신기용 배터리

7.4V(2S) 2600mAh 8C
1C 충전가능 / 130g
12,000원
67,000원
43,000원
1 [2]