as발송방법링크 매장방문안내링크 학교기업납품문의링크

즐겨찾기 시작페이지로 설정 장바구니 주문/배송조회 고객센터
깨진자료 찾기 이벤트 공지사항 질문과답변 매뉴얼 출고자료실 유용한정보
전동 관련 상품 > 30. 리튬폴리머 배터리 > 3셀 (11.1v)
추천 배터리 (2)
조종기용 배터리 (29)
차량용 배터리 (89)
1셀 (3.7v) (35)
2셀 (7.4v) (116)
3셀 (11.1v) (140)
4셀 (14.8v) (97)
5셀 (18.5v) (11)
6셀 (22.2v) (105)
7셀 이상 (3)
팰콘샵 가이드
1. 리튬폴리머 배터리 용어 설명 (V, mAh, C, XT60, 3S1P 등)
2. 리튬폴리머 배터리 사용상 주의사항
3. 배터리의 종류 (리튬폴리머, 니켈수소 등)
전동 관련 상품 > 30. 리튬폴리머 배터리 > 3셀 (11.1v) 140개의 상품이 있습니다.
현재 카테고리에서 상품검색
A
C
[PEAKPOWER] 11.1v 400mah 50C 리튬폴리머 배터리

11.1V(3S) 400mAh 50C
1C 충전가능 / 31g
22,000원
25,800원
A
E
PT-B450N-SP35 (11.1V, 3S1P, 35C /JST-XT) - UFW Edition!

11.1V(3S) 450mAh 35C
5C 충전가능 / 47g
11,800원
[Tiger] 11.1v 480mAh 25C Lipo Battery

11.1V(3S) 480mAh 25C
1C 충전가능 / 44g
14,000원
15,000원
A
C
11.1V 800mAh 45C LiPo, 18AWG JST(Blade 230s ,Blade 200 SRX

11.1V(3S) 800mAh 45C
1C 충전가능 / 65g
25,000
22,800원
[Breeze] 11.1V 850mAh 30C 리튬폴리머 배터리 (5C 충전)

11.1V(3S) 850mAh 30C
5C 충전가능 / 75g
18,000원
[Infinity] 11.1v 850mAh 30c 리튬폴리머 배터리

11.1V(3S) 850mAh 30C
1C 충전가능 / 71g
18,000원
A
E
19,800원
[MOS] 11.1V 900mAh 30C 리튬폴리머 배터리

11.1V(3S) 900mAh 30C
1C 충전가능 / 75g
18,000원
A
E
[MW] 11.1v 1100mAh 30C 리튬폴리머 배터리 (XT60 잭)

11.1V(3S) 1100mAh 30C
1C 충전가능 / 80g
18,000원
[MOS] 11.1v 1300mAh 3S 35C Lipo Battery

11.1V(3S) 1300mAh 35C
1C 충전가능 / 110g
20,000원
A
E
PT-B1100N-SP55 (11.1V, 3S1P, 55C /JST-XT)

11.1V(3S) 1100mAh 55C
5C 충전가능 / 85g
19,800원
A
C
22,000원
KOKAM 3cell 11.1V 1250mah 리튬폴리머 전지(20C)

11.1V(3S) 1250mAh 20C
1C 충전가능 / 110g
30,600원
KOKAM 3 Cell 11.1V 1300mAh 30C

11.1V(3S) 1300mAh 30C
3C 충전가능 / 132g
37,800원
22,000원
[Infinity] 11.1v 1300mAh 35c 리튬폴리머 배터리

11.1V(3S) 1300mAh 35C
1C 충전가능 / 108g
22,000원
A
C
24,500원
A
E
PT-B1300N-SP65 (11.1V, 3S1P, 65C /JST-XT)

11.1V(3S) 1300mAh 65C
5C 충전가능 / 117g
26,000원
[PT] Graphene1300-GR80 (11.1V, 3S1P, 80C /JST-XT)

11.1V(3S) 1300mAh 80C
15C 충전가능 / 133g
36,000원
A
C
24,000원
41,000원
A
E
PT-B1400N-SP55 (11.1V, 3S1P, 55C /JST-XT)

11.1V(3S) 1400mAh 55C
5C 충전가능 / 118g
22,000원
29,000원
KOKAM 3cell 11.1V 1500mah H5 전지(30C)

11.1V(3S) 1500mAh 30C
3C 충전가능 / 150g
42,000
40,000원
[MOS] 11.1V 1500mAh 35C 리튬폴리머 배터리

11.1V(3S) 1500mAh 35C
1C 충전가능 / 110g
20,000원
[Infinity] 11.1v 1500mAh 45c 리튬폴리머 배터리

11.1V(3S) 1500mAh 45C
1C 충전가능 / 125g
25,000원
PT-B1500N-SP65 (11.1V, 3S1P, 65C /JST-XT)

11.1V(3S) 1500mAh 65C
5C 충전가능 / 123g
27,800원
코캄 3cell 11.1V 1800mah H5 전지(30C)

11.1V(3S) 1800mAh 30C
2C 충전가능 / 198g
58,000
41,850원
25,000
31,500원
[KOKAM] 3cell 11.1V 2100mah H5 전지(30C)

11.1V(3S) 2100mAh 30C
2C 충전가능 / 198g
47,500원
A
E
[Infinity] 11.1v 2200mAh 30c 리튬폴리머 배터리

11.1V(3S) 2200mAh 30C
1C 충전가능 / 172g
29,900원
23,000원
A
E
[Breeze] 11.1V 2200mAh 35C 리튬 폴리머 배터리 (5C 충전)

11.1V(3S) 2200mAh 35C
5C 충전가능 / 187g
23,000원
[Infinity] 11.1v 2200mAh 45c 리튬폴리머 배터리 (XT60잭)

11.1V(3S) 2200mAh 45C
1C 충전가능 / 172g
33,000원
PT-B2200N-SP45 (11.1V, 3S1P, 45C /JST-XT)

11.1V(3S) 2200mAh 45C
5C 충전가능 / 174g
27,800원
A
C
32,000원
[POWERWING] 11.1V 2200mA , 3S1P, 45C

11.1V(3S) 2200mAh 45C
1C 충전가능 / 185g
326,000
41,500원
A
E
23,000원
A
E
35,000원
PT-B2500PL(11.1V, 40C)-V4

11.1V(3S) 2500mAh 40C
2C 충전가능 / 220g
59,800원
PQ 2550XP2-11.1V(25C,3S1P)

11.1V(3S) 2550mAh 25C
1C 충전가능 / 206g
60,000원
33,000원
30,000원
34,000원
E-flite 3S Li-Poly Battery Pack 30C (11.1V/3000mAh)

11.1V(3S) 3000mAh 30C
1C 충전가능 / 243g
79,300원
68,000원
123,000
110,700원
PT-B3400-NSR45 (11.1V, 3S1P, 45C /JST-XT) - UFW Edition!

11.1V(3S) 3400mAh 45C
3C 충전가능 / 274g
48,000원
PQ 3500XP2-11.1V (25C,3S1P)

11.1V(3S) 3500mAh 25C
1C 충전가능 / 298g
50,950원
A
E
[Tiger] 11.1V 3500mah 30C 리튬폴리머 배터리 - XT60잭

11.1V(3S) 3500mAh 30C
1C 충전가능 / 260g
37,000원
A
E
40,000원
45,000원
A
E
[Tiger] 11.1v 4500mAh 3S 45C Lipo Battery

11.1V(3S) 4500mAh 45C
1C 충전가능 / 365g
49,000원
KOKAM 3 Cell 11.1V 4500mAh 30C for Multicopter

11.1V(3S) 4500mAh 30C
3C 충전가능 / 420g
113,400원
KOKAM 3cell 11.1V 5000mah H5 전지(30C)

11.1V(3S) 5000mAh 30C
3C 충전가능 / 455g
127,250원
A
C
69,000원
137,000원
137,000원
137,000원
91,000원
93,000원
58,000원
75,000원
[Tiger] 11.1v 5400mAh 3S 30C Lipo Battery

11.1V(3S) 5400mAh 30C
5C 충전가능 / 395g
56,000원
[Tiger] 11.1V 5400mAh 3S 70C 리튬폴리머 배터리 (딘스잭)

11.1V(3S) 5400mAh 70C
1C 충전가능 / 424g
65,000원
62,000원
62,000원
79,000원
A
C
79,000원
PT-B6300-KP45 (11.1V, 3S1P, 45C /JST-XT) - UFW Edition!

11.1V(3S) 6300mAh 45C
3C 충전가능 / 460g
74,000원
145,000원
74,000원
74,000원
172,000원
A
C
89,000원
89,000원
175,000원
A
E
100,000원
PT-B10000-NSR35 (11.1V, 3S1P, 35C /JST-XT) - UFW Edition!

11.1V(3S) 10000mAh 35C
3C 충전가능 / 624g
152,000원
A
4,800
2,500원
KOKAM 3cell 11.1V 350mah H5 전지(30C)

11.1V(3S) 350mAh 30C
2C 충전가능 / 52g
24,600원
[Infinity] 11.1v 550mAh 30c 리튬폴리머 배터리

11.1V(3S) 550mAh 30C
1C 충전가능 / 47g
16,000원
ZX-C45(11.1V 850mA , 3S1P, 45C ,BLUCORE)

11.1V(3S) 850mAh 45C
5C 충전가능 / 66g
22,800원
21,800원
[Tiger] 11.1v 900mAh 3S 25C 리튬폴리머 배터리 (JST잭)

11.1V(3S) 900mAh 25C
1C 충전가능 / 80g
18,000원
11.1v 1000mAh 3S 25C Lipo Battery/NEW !!

11.1V(3S) 1000mAh 25C
1C 충전가능 / 96g
17,000원
[HJ] 11.1V 1200MAH 25C

11.1V(3S) 1200mAh 25C
1C 충전가능 / 96g
19,000원
[BLUCORE] EX-C40 (11.1V 1200mA , 3S1P, 40C)

11.1V(3S) 1200mAh 40C
5C 충전가능 / 93g
26,800원
PT-B1300N-ECO55 (11.1V, 3S1P, 55C /XT60)

11.1V(3S) 1300mAh 55C
5C 충전가능 / 111g
19,800원
[PeakPower] 1300mAh 3S 11.1V 35C LiPo Battery

11.1V(3S) 1300mAh 35C
1C 충전가능 / 115g
32,000원
[ALIGN] 3S1P 11.1V 1,300mAh Li-Po Pack for MR25/MR25P

11.1V(3S) 1300mAh 30C
5C 충전가능 / 115g
24,000원
[PULSE] LIPO 1350mAh 11.1V 35C

11.1V(3S) 1350mAh 35C
5C 충전가능 / 115g
23,000원
[Tiger] 11.1v 1500mAh 3S 25C Lipo Battery

11.1V(3S) 1500mAh 25C
1C 충전가능 / 138g
19,000원
EX-C40(11.1V 1500mA , 3S1P, 40C ,BLUCORE)

11.1V(3S) 1500mAh 40C
5C 충전가능 / 105g
25,800원
3,000
29,000원
[PULSE] LIPO 1550mAh 11.1V 45C

11.1V(3S) 1550mAh 45C
5C 충전가능 / 128g
29,000원
EX-C40(11.1V 1600mA , 3S1P, 40C ,BLUCORE)

11.1V(3S) 1600mAh 40C
5C 충전가능 / 127g
27,800원
PT-B1600N-SP55 (11.1V, 3S1P, 55C /JST-XT)

11.1V(3S) 1600mAh 55C
5C 충전가능 / 123g
25,800원
1 [2]